Cải tạo nội thất nhà phố Âu Cơ – Cô Ngân

Chủ đầu tư: Cô Ngân
Địa chỉ: Âu Cơ – Tây Hồ – Hà Nội
Hạng mục: Thiết kế cải tạo