Cải tạo nội thất nhà phố tại Hải Phòng – Anh Thắng

Chủ đầu tư: Anh Thắng
Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng
Hạng mục: Thiết kế cải tạo