Cải tạo văn phòng Sơn Hà – 2015

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sơn Hà
Hạng mục: Cải tạo văn phòng Sơn Hà
Năm hoàn thành: 2015